มิตรภาพ และ สร้างสรรค์

มิตรภาพและไมตรีจิตร...
คือหนทางสู่ความสงบสุขและพลังสร้างสรรค์...
เด็กหาย!!! ด.ญ.มนัสนันท์ คงโสภาดี (น้องหญิง) อายุ 4 ขวบ

Copyright © 2008-2013created by mr.suban kampaeng mobile 0896035977 all right reserved.
**ขอขอบคุณทุกๆมิตรภาพ **
ด้วยจิตรคาระวะ
(นายสุบรรณ์ คำแพง)
ธรรมคีตะ-เสียงปลุก โดยสมณะเสียงศีล ชาตโร

ไม่มีความคิดเห็น: